Ogłoszenie wyniku naboru ofert na wynajem środka transportu

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania naboru ofert i zapytań ofertowych w zakresie wynajmu samochodu dostawczego służącego do przewozu żywności w ramach PO PŻ Podprogram 2017, umowę na realizacje usługi zawarto z firmą ENEL Sp. z o.o. w Słupsku.

Zaszufladkowano do kategorii POPŻ 2017 |

Harmonogram działań towarzyszących realizowanych w ramach POPŻ Podprogram 2017 na miesiąc październik 2017

Informujemy, że w miesiącu październiku 2017 r. działania towarzyszące w ramach POPŻ Podprogram 2017, prowadzone są według następującego harmonogramu:

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, POPŻ 2017 |

Aktualna lista organizacji dystrybuujących żywność w ramach POPŻ Podprogram 2017

Informujemy,że na podstawie zawartej z nami umowy dystrybucją żywności w ramach POPŻ Podprogram 2017 zajmują się następujące organizacje:

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, POPŻ 2017 |

Harmonogram działań towarzyszących realizowanych w ramach POPŻ Podprogram 2017 na miesiąc wrzesień 2017

Informujemy, że w miesiącu wrześniu 2017 r. działania towarzyszące w ramach POPŻ Podprogram 2017, prowadzone są według następującego harmonogramu:

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, POPŻ 2017 |

POPŻ Podprogram 2017

Informujemy, że do naszego magazynu trafiły już pierwsze dostawy żywności w ramach POPŻ Podprogram 2017. Program ten jest współfinansowany z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, POPŻ 2017 |