Dziękujemy naszym wolontariuszom!!!

20 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słupsku odbyła się konferencja zorganizowana przez Bank Żywności w Słupsku jako element realizacji projektu RAZEM W WALCE Z GŁODEM, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO FIO. Podczas konferencji Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu Ewa Kosiedowska opowiedziała uczestnikom o idei wolontariatu i jego rozwoju na terenie miasta Słupska. O wolontariacie w Bankach Żywności opowiedzieli Prezes Zarządu BZ w Słupsku Mariusz Kajewski oraz Dyrektor BZ w Słupsku Lidia Hanczaruk. Konferencja była również okazją do podsumowania realizacji projektu RAZEM W WALCE Z GŁODEM.
Najważniejszym punktem konferencji było podziękowanie współpracującym z Bankiem wolontariuszom za wspólną i owocną pracę na rzecz osób potrzebujących w 2012 roku. Podziękowania otrzymali wolontariusze:
– Zespołu Szkół Samorządowych w Kobylnicy
– Gimnazjum w Sycewicach
– Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Epilepsja w Słupsku
– Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów i Rencistów O/Słupsk
– Gimnazjum nr 2 w Słupsku
– Gimnazjum nr 3 w Słupsku
– Gimnazjum nr 4 w Słupsku
– I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku
– Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku
– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupsku
– Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Społecznego nr 1 STO w Słupsku
a także 3 stałe wolontariuszki:
– Halina Włodarczuk
– Katarzyna Mulawa
– Joanna Juchniewicz
Wszystkim wolontariuszom jeszcze raz najpiękniej dziękujemy!!!

Kategoria: Aktualności, Aktualności w walce z głodem, Działania