Dziękujemy za zaangażowanie w zbiórkę Podziel się Posiłkiem!

DSC01280Bank Żywności w Słupsku składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w dniach 3-4 października 2014 wsparli akcję Podziel się Posiłkiem i podzielili się zakupami z potrzebującymi dziećmi. Szczególne podziękowania kierujemy do naszych wspaniałych wolontariuszy. Dla tych, którzy dyżurowali w sklepach oraz tych, którzy dzielnie pracowali na magazynie przy sortowaniu i układaniu żywności. Dzięki Waszemu zaangażowaniu udało nam się wspólnie zebrać 12 692 kg żywności na rzecz walki z niedożywieniem dzieci. To o 2,5 tony więcej niż w roku ubiegłym.
Za bardzo cenną pomoc przy zwożeniu żywności dziękujemy Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta w Słupsku, Esterze Brachaniec, Andżelice Wendt, Sławomirowi Pancewicz, Konradowi Chmiel, Beacie Miotk, Romanowi Góreckiemu, Krzysztofowi Tarnowskiemu, Dariuszowi Kowalskiemu, Henrykowi Bednarczyk.

Kategoria: Aktualności