Harmonogram działań towarzyszących realizowanych w ramach PO PŻ Podprogram 2016 na miesiąc październik 2016

Informujemy, że w miesiącu październiku 2016 r. działania towarzyszące w ramach PO PŻ Podprogram 2016, prowadzone są według następującego harmonogramu:
– 05.10.2016 w godz. 09.00 – 13.00 – warsztaty dietetyczne – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardnie Wielkiej
– 05.10.2016 w godz. 09.00 – 13.00 – warsztaty ekonomiczne – Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku
– 06.10.2016 w godz. 09.00 – 13.00 – warsztaty kulinarne – Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku ul. Szczecińska 60a
– 12.10.2016 w godz. 09.00 – 13.00 – warsztaty ekonomiczne – Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku
– 12.10.2016 w godz. 09.00 – 13.00 – warsztaty dietetyczne – Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej
– 13.10.2016 w godz. 09.00 – 13.00 – warsztaty dietetyczne – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy
– 14.10.2016 w godz. 09.00 – 13.00 – warsztaty dietetyczne – Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku
– 17.10.2016 w godz. 16.00 – 19.00 – warsztaty kulinarne – Świetlica w Reblinie
– 19.10.2016 w godz. 09.00 – 13.00 – warsztaty ekonomiczne – Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku
– 19.10.2016 w godz. 16.00 – 20.00 – warsztaty dietetyczne – Świetlica w Kczewie
– 20.10.2016 w godz. 09.00 – 13.00 – warsztaty dietetyczne – Urząd Miejski w Kępicach
– 20.10.2016 w godz. 08.30 – 12.30 – warsztaty kulinarne – Świetlica w Objeździe
– 21.10.2016 w godz. 09.00 – 13.00 – warsztaty ekonomiczne – Świetlica w Łosinie
– 21.10.2016 w godz. 09.00 – 13.00 – warsztaty dietetyczne – Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku
– 25.10.2016 w godz. 09.00 – 13.00 – warsztaty dietetyczne – Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku
– 26.10.2016 w godz. 09.00 – 13.00 – warsztaty ekonomiczne – Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku
– 27.10.2016 w godz. 09.00 – 13.00 – warsztaty dietetyczne – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie
– 27.10.2016 w godz. 08.30 – 12.30 – warsztaty kulinarne – Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach
– 28.10.2016 w godz. 09.00 – 13.00 – warsztaty dietetyczne – Centrum Informacji Turystycznej w Czarnej Dąbrówce

Do udziału w w/w zajęciach uprawniona jest każda osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ Podprogram 2016

logo z flaga jpg po pz logo jpg
logo_mpips_nowe Logo BA
Kategoria: Aktualności, POPŻ 2016