27.06.2018

Jak działa Bank Żywności?

Bank Żywności w Słupsku jest organizacją pożytku publicznego swoją misję realizujemy poprzez:

  • pozyskiwanie żywności, w tym produktów o krótkim terminie przydatności tzw. artykułów niehandlowych, wadliwie opakowanych, których wartość odżywcza nie budzi zastrzeżeń,
  • promocje i organizacje wolontariatu,
  • magazynowanie otrzymanych produktów i ich racjonalnych dystrybucje na rzecz organizacji, które przekazują żywność dla potrzebujących,
  • promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnowaniu,
  • wzmacnianie samodzielności i kompetencji beneficjentów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez organizacje warsztatów dietetycznych, kulinarnych, niemarnowania żywności oraz dietetycznych.