Nasi wolontariusze wspierają akcję wydawania żywności dla potrzebujących z terenu miasta Słupska

W dniach 30.07 – 03.08.2012 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Słupsku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku przeprowadziło akcję wydawania żywności ,otrzymanej z Banku Żywności w Słupsku dla osób potrzebujących z terenu miasta Słupska.

Aby usprawnić proces wydawania do akcji zostali włączeni również wolontariusze stali Banku Żywności w Słupsku – członkowie i członkinie nowo powstałego zespołu, w ramach realizowanego przez Bank projektu „ RAZEM W WALCE Z GŁODEM ”, współfinansowanego ze środków PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Praca w punkcie wydawania żywności ma na celu umożliwienie im zdobycia praktycznego doświadczenia w prowadzeniu akcji pomocy żywnościowej.

W ramach realizowanego projektu Bank Żywności w Słupsku wsparł organizacje wydające żywność organizując punkt w specjalnie zakupionych namiotach, które będą wykorzystywane przez Bank również podczas akcji prowadzonych w sytuacjach kryzysowych. Punk został wyposażony w zakupione przez Bank w ramach projektu stoły, krzesła i urządzenia klimatyzacyjne. W trosce o higienę i godność osób przychodzących po żywność Bank Żywności w Słupsku zapewnił również dostęp do dystrybutora z pitną wodą oraz przenośnych toalet.

W ramach realizacji projektu „ RAZEM W WALCE Z GŁODEM ”, Bank Żywności w Słupsku będzie w taki sposób nadal co miesiąc wspierał organizację wydawania żywności, prowadzoną przez Towarzystwo im. Św. Brata Alberta w Słupsku dla podopiecznych MOPR w Słupsku do 31.12.2012r.

Kategoria: Aktualności, Działania