O idei i działach Banków Żywności w słupskim Ratuszu

W dniu 29 czerwca 2012 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słupsku odbyła się konferencja inaugurująca realizacje projektu „ RAZEM W WALCE Z GŁODEM ”, współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W konferencji udział wzięli Krzysztof Sikorski – Z-ca Prezydenta Słupska, Sławomir Ziemianowicz – Starosta Słupski , Marek Borowski – Prezes Federacji Polskich Banków Żywności w Warszawie, Leszek Golasiński – Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Gdyni, Mariusz Kajewski – Prezes Zarządu Banku Żywności w Słupsku , Lidia Hanczaruk – Dyrektor Banku Żywności w Słupsku, a także przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych i lokalnych mediów.

W trakcie konferencji Prezes Federacji Polskich Banków Żywności w Warszawie – Marek Borowski przedstawił ideę oraz zakres działań Banków Żywności w zakresie łagodzenia skutków ubóstwa i walce z niedożywieniem. Uczestnicy konferencji z bardzo dużym zainteresowaniem słuchali o skali marnowania żywności oraz o działaniach podejmowanych przez Banki Żywności w zakresie ograniczenia tego zjawiska.

O programach realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego we współpracy z trzecim sektorem oraz o ich dalszych perspektywach opowiedział Pan Leszek Golasiński – Z-ca Oddziału Terenowego ARR w Gdyni.

Druga część konferencji była poświęcona realizowanemu przez słupski Bank Żywności projektowi. O jego założeniach oraz potrzebach generujących jego realizację opowiedziała koordynatorka projektu Lidia Hanczaruk. Jednym z elementów wypowiedzi był również prowadzony przez słupski bank nabór wolontariuszy do projektu.

Zorganizowana przez nas konferencja oraz jej tematyka spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem oraz dużym zainteresowaniem ze strony uczestników a także lokalnych mediów.

Prezentacja_FIO_2012 [PDF]

Kategoria: Aktualności, Działania