Ogłoszenie o naborze ofert na realizację usługi transportu żywności do organizacji partnerskich w ramach PO PŻ Podprogram 2016

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2016, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Bank Żywności w Słupsku zaprasza do składania ofert na realizację usługi transportu żywności do organizacji partnerskich.

Transport odbywał się będzie z magazynu Banku Żywności w Słupsku do następujących miejscowości: Kobylnica, Kępice, Damnica, Potęgowo, Dębnica Kaszubska, Ustka, Smołdzino, Wicko, Choczewo, Kołczygłowy, Czarna Dąbrówka.

Usługa obejmuje:
załadunek z magazynu Banku Żywności przy ul. Słonecznej 16 E
transport do organizacji partnerskiej
rozładunek w magazynie organizacji

Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena.

Dostawca zobowiązany jest posiadać środek transportu pozwalający jednorazowo bezpiecznie przewieźć min. 3 tony żywności.

Składana oferta musi zawierać:
– nazwę firmy/imię i nazwisko składającego
– adres, NIP oraz REGON
– dane kontaktowe ( telefon, e-mail)
– wycena usługi według stawki frachtowej na w/w trasach
– oświadczenie, że dostawca nie jest powiązany z Bankiem Żywności w Słupsku lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Żywności w Słupsku lub osobami wykonującymi w imieniu Banku Żywności w Słupsku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury rozeznania rynku na realizację usługi transportu żywności.

Oferty należy składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście w siedzibie Banku Żywności w Słupsku przy ul. Słonecznej 16 E badź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bz.slupsk@bankizywnosci.pl w terminie do 9 września 2016r.

logo z flaga jpg po pz logo jpg
logo_mpips_nowe Logo BA
Kategoria: Aktualności, POPŻ 2016