Nasza działalność

Głównym celem naszej działalności jest zapobieganie marnotrawieniu żywności, jej pozyskiwanie oraz nieodpłatne przekazywanie na rzecz osób najuboższych za pośrednictwem głównie organizacji pozarządowych. Swoje działania skupiamy również na wyzwalaniu postaw poszanowania żywności a także promocji i organizacji wolontariatu.

Nasze cele realizujemy przede wszystkim poprzez:

  • Budowanie współpracy z producentami i dystrybutorami żywności
  • Realizację największego programu pomocy żywnościowej w Europie PEAD. W Polsce program PEAD realizowany jest przez Federację Polskich Banków Żywności, lokalne Banki Żywności przy współpracy Agencji Rynku Rolnego, producentów oraz wiele lokalnych organizacji społecznych.
  • Świąteczne zbiórki żywności. Organizowane w punktach handlowych przed świętami Wielkanocy oraz Bożego Narodzenia. W tym czasie nasi wolontariusze zbierają żywność na rzecz osób najbardziej potrzebujących.
  • Ogólnopolski program społeczny Podziel się Posiłkiem. Jego celem jest walka z niedożywieniem dzieci. Inicjatorem programu jest firma Danone, a Banki Żywności są partnerem strategicznym. Zbiórkę organizujemy we wrześniu. Zebrane produkty żywnościowe są przekazywane na rzecz dzieci i ich rodzin.
  • Kampanie społeczne i edukacyjne. Prowadzimy kampanie społeczne uświadamiające społeczeństwu problematykę marnowania żywności oraz niedożywienia. Należą do nich takie akcje jak: Strajk Żywności, warsztaty i prelekcje w szkołach.