Lista organizacji lokalnych realizujących proces dystrybucji żywności w ramach PO PŻ Podprogram 2015

DSC01690
Informujemy, że na podstawie zawartej z nami umowy dystrybucją żywności w ramach PO PŻ Podprogram 2015 będą zajmowały się następujące organizacje:
1. Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku ( miasto Słupsk)
2. Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta Koło Słupskie ( miasto Słupsk – osoby bezdomne )
3. Stowarzyszenie Pomocy Bene – Vita w Ustce ( miasto i gmina Ustka )
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku ( gmina Słupsk )
5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach ( miasto i gmina Kępice )
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy ( gmina Kobylnica)
7. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Starbieninie ( gmina Choczewo)
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej ( gmina Smołdzino)
9. Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń w Dębnicy Kaszubskiej ( gmina Dędbnica Kaszubska )
10. Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie ( gmina Potęgowo)
11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy ( Damnica)
12. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Wicko ” Inicjatywa ” w Wicku ( gmina Wicko ).

logo z flaga jpg po pz logo jpg
logo_mpips_2 Logo BA
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności |

Teraz czas na murale!

FOT2A57[1]

Wolontariusze Banku Żywności w Słupsku w ramach projektu „PRZEchodnik” wzięli udział w warsztatach tworzenia murali metodą szablonów. Warsztaty poprowadził Kajetan Jagiełka- pasjonat street artu z Jarocina. Read More

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności |

Informacja o wyborze oferenta na usługi transportu żywności w ramach PO PŻ Podprogram 2015

Informujemy, że wyniku złożenia przez nas zapytań ofertowych dotyczących przewozu żywności w ramach PO PŻ Podprogram 2015 do organizacji partnerskich, została wybrana firma DICANO Sp. z o.o. w Słupsku.

logo z flaga jpg po pz logo jpg
logo_mpips_2 Logo BA
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności |

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015

PO Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015 jest kontynuacją zrealizowanego przez w miesiącu grudniu 2014 i styczniu 2015 Podprogramu 2014.
Celem PO Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących w formie paczki lub posiłku.
Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Do magazynu Banku Żywności w Słupsku trafiły już pierwsze dostawy żywności w ramach PO PŻ. Aktualnie też trwa nabór i są zawierane umowy z organizacjami lokalnymi, które zajmą się bezpośrednią dystrybucją żywności wśród osób najbardziej potrzebujących do 29 lutego 2016r. Wkrótce zamieścimy pełną listę organizacji, które zawarły z nami umowę na realizację tego działania.

W ramach Podprogramu 2015 wydawane będą następujące artykuły żywnościowe:
makaron świderki
ryż
kasza jęczmienna
herbatniki
kawa zbożowa instant
płatki kukurydziane
mleko UHT
ser podpuszczkowy dojrzewający
ser topiony
groszek z marchewką
sok jabłkowy
koncentrat pomidorowy
dżem truskawkowy
mielonka wieprzowa
klopsiki w sosie własnym
cukier biały
olej rzepakowy

Paczkę żywnościową lub posiłek mogą otrzymywać osoby najbardziej potrzebujące, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 684 dla osoby w rodzinie. Aby taką paczkę otrzymać pierwsze kroki należy skierować do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społeczne i odebrać skierowanie. Osoby bezdomne mogą korzystać z pomocy po złożeniu stosownego oświadczenia bezpośrednio w lokalnej organizacji dystrybuującej żywność.

Poza dystrybucja żywności lokalne organizacje partnerskie będą realizowały w regionie swojego działania działania towarzyszące dla osób korzystających z pomocy żywnościowej. Będą to m.in. warsztaty doradztwa zawodowego, warsztaty coachingowe i komunikacji interpersonalnej, doradztwo dla osób współuzależnionych, doradztwo psychologiczne, reintegracja społeczno – zawodowa, spotkania informacyjno – edukacyjne dla samotnych matek, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym, tworzenie zespołów wolontariackich na potrzeby lokalnej społeczności, w tym zaangażowanie w pomoc przy dystrybucji żywności.

Ponadto w ramach działań towarzyszących Bank Żywności w Słupsku przeprowadzi dla osób korzystających z pomocy warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne i zdrowego odżywiania oraz warsztaty edukacji ekonomicznej.
Uprawnionym do wzięcia udziału w w/w/ działaniach towarzyszących jest każdy, kto korzysta z pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ Podprogram 2015.

logo z flaga jpg po pz logo jpg
logo_mpips_2 Logo BA
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności |

Informacja o złożonych zapytaniach ofertowych na realizację usługi transportowej żywności w ramach PO PŻ Podprogram 2015

W związku z tym, że w ramach naboru ofert na realizację usługi transportowej żywności do organizacji partnerskich w ramach PO PŻ Podprogram 2015, nie wpłynęła żadna oferta, informujemy, że wystąpiliśmy z zapytaniem ofertowym w przedmiotowej sprawie do trzech następujących firm transportowych:
– Wojciech Gąbarczyk Usługi Transportowo – Przewozowe w Słupsku
– Dicano Sp. z o.o. w Słupsku
– IMK Mariusz Kujawa ze Słupska

logo z flaga jpg po pz logo jpg
logo_mpips_2 Logo BA
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności |

Ogłoszenie wyniku naboru ofert na prowadzenie warsztatów edukacji ekonomicznej w ramach PO PŻ Podprogram 2015

Bank Żywności w Słupsku informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru ofert na prowadzenie warsztatów edukacji ekonomicznej w ramach PO PŻ Podprogram 2015 została wyłoniona oferta LOGOS Danuta Kepka z Gościcina
Oferta została wyłoniona w oparciu o następujące kryteria:
– cena
– kwalifikacje/doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego

logo z flaga jpg po pz logo jpg
logo_mpips_2 Logo BA
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności |

Ogłoszenie wyniku naboru ofert na prowadzenie warsztatów kulinarnych w ramach PO PŻ Podprogram 2015

Bank Żywności w Słupsku informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru ofert na prowadzenie warsztatów kulinarnych w ramach PO PŻ Podprogram 2015 została wyłoniona oferta Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku
Oferta została wyłoniona w oparciu o następujące kryteria:
– cena
– kwalifikacje/doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego

logo z flaga jpg po pz logo jpg
logo_mpips_2 Logo BA
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności |

Ogłoszenie wyniku naboru ofert na prowadzenie warsztatów dietetycznych i zdrowego odżywiania w ramach PO PŻ Podprogram 2015

Bank Żywności w Słupsku informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru ofert na prowadzenie warsztatów dietetycznych i zdrowego odżywiania w ramach PO PŻ Podprogram 2015 została wyłoniona oferta Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku
Oferta została wyłoniona w oparciu o następujące kryteria:
– cena
– kwalifikacje/doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego

logo z flaga jpg po pz logo jpg
logo_mpips_2 Logo BA
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności |

Ogłoszenie wyniku naboru ofert na usługę transportową w ramach PO PŻ Podprogram 2015

Bank Żywności w Słupsku informuje, iż w wyniku naboru ofert na transport żywności w ramach PO Podprogram 2015 do organizacji partnerskich nie wpłynęła żadna oferta.

logo z flaga jpg po pz logo jpg
logo_mpips_2 Logo BA
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności |

Ogłoszenie o naborze ofert na prowadzenie praktycznych warsztatów kulinarnych w ramach PO PŻ Podprogram 2015

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2015, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Bank Żywności w Słupsku zaprasza do składania ofert na realizację praktycznych warsztatów kulinarnych ( 20 dni szkoleniowych ) dla beneficjentów Programu. Zajęcia będą miały na celu przede wszystkim przekazanie praktycznych umiejętności przygotowywania posiłków ze szczególnym uwzględnieniem asortymentu otrzymywanego w ramach Podprogramu 2015.

Oferent musi posiadać odpowiednie kwalifikacje/doświadczenie w realizacji projektów związanych z prowadzeniem działań o charakterze włączenia społecznego lub w prowadzeniu działań w zakresie włączenia społecznego potwierdzone stosowną dokumentacją.

Składana oferta musi zawierać:
nazwę firmy/imię i nazwisko składającego
adres, NIP oraz REGON
dane kontaktowe ( telefon, e-mail)
wycena usługi wg stawki za dzień szkoleniowy
oświadczenie, że oferent nie jest powiązany z Bankiem Żywności w Słupsku lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Żywności w Słupsku lub osobami wykonującymi w imieniu Banku Żywności w Słupsku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury rozeznania rynku na realizację usługi transportu żywności.

Oferty należy składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście w siedzibie Banku Żywności w Słupsku przy ul. Słonecznej 16 E, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bz.slupsk@bankizywnosci.pl w terminie do 8 czerwca 2015r.
Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Banku Żywności w Słupsku Lidia Hanczaruk tel. 597220859, kom. 661131017

logo z flaga jpg po pz logo jpg
logo_mpips_2 Logo BA
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności |