Ogłoszenie o naborze ofert na realizację warsztatów edukacji ekonomicznej w ramach PO PŻ Podprogram 2015

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2015, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Bank Żywności w Słupsku zaprasza do składania ofert na realizację warsztatów edukacji ekonomicznej ( 20 dni szkoleniowych ) dla beneficjentów Programu. Warsztaty będą miały na celu głównie wzmocnienie kompetencji zarządzania gospodarstwem domowym, w tym umiejętności planowania wydatków oraz racjonalnego wykorzystania zasobów, w tym żywnościowych.

Oferent musi posiadać odpowiednie kwalifikacje/doświadczenie w realizacji projektów związanych z prowadzeniem działań o charakterze włączenia społecznego lub w prowadzeniu działań w zakresie włączenia społecznego potwierdzone stosowną dokumentacją.

Składana oferta musi zawierać:
nazwę firmy/imię i nazwisko składającego
adres, NIP oraz REGON
dane kontaktowe ( telefon, e-mail)
wycena usługi wg stawki za dzień szkoleniowy
oświadczenie, że dostawca nie jest powiązany z Bankiem Żywności w Słupsku lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Żywności w Słupsku lub osobami wykonującymi w imieniu Banku Żywności w Słupsku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury rozeznania rynku na realizację usługi transportu żywności.

Oferty należy składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście w siedzibie Banku Żywności w Słupsku przy ul. Słonecznej 16 E, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bz.slupsk@bankizywnosci.pl w terminie do 8 czerwca 2015r.
Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Banku Żywności w Słupsku Lidia Hanczaruk tel. 597220859, kom. 661131017

logo z flaga jpg po pz logo jpg
logo_mpips_2 Logo BA
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności |

Ogłoszenie o naborze ofert na realizację warsztatów dietetycznych i zdrowego w ramach PO PŻ Podprogram 2015

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2015, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Bank Żywności w Słupsku zaprasza do składania ofert na realizację warsztatów dietetycznych i zdrowego odżywiania ( 75 dni szkoleniowych ) dla beneficjentów Programu. Główni odbiorcy warsztatów to seniorzy, kobiety w ciąży oraz rodzice małych dzieci, rodzice dzieci w wieku przedszkolnych i szkolnym oraz dzieci w wieku szkolnym.

Oferent musi posiadać odpowiednie kwalifikacje/doświadczenie w realizacji projektów związanych z prowadzeniem działań o charakterze włączenia społecznego lub w prowadzeniu działań w zakresie włączenia społecznego potwierdzone stosowną dokumentacją.

Składana oferta musi zawierać:
nazwę firmy/imię i nazwisko składającego
adres, NIP oraz REGON
dane kontaktowe ( telefon, e-mail)
wycena usługi wg stawki za dzień szkoleniowy
oświadczenie, że dostawca nie jest powiązany z Bankiem Żywności w Słupsku lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Żywności w Słupsku lub osobami wykonującymi w imieniu Banku Żywności w Słupsku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury rozeznania rynku na realizację usługi transportu żywności.

Oferty należy składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście w siedzibie Banku Żywności w Słupsku przy ul. Słonecznej 16 E, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bz.slupsk@bankizywnosci.pl w terminie do 8 czerwca 2015r.
Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Banku Żywności w Słupsku Lidia Hanczaruk tel. 597220859, kom. 661131017

logo z flaga jpg po pz logo jpg
logo_mpips_2 Logo BA
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności |

Ogłoszenie o naborze ofert na realizację usługi transportowej żywności do organizacji partnerskich w ramach PO PŻ Podprogram 2015

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2015, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Bank Żywności w Słupsku zaprasza do składania ofert na realizację usługi transportu żywności do organizacji partnerskich.

Transport odbywał się będzie z magazynu Banku Żywności w Słupsku do następujących miejscowości: Kobylnica, Kępice, Damnica, Potęgowo, Dębnica Kaszubska, Ustka, Smołdzino, Wicko, Choczewo.

Usługa obejmuje:
załadunek z magazynu Banku Żywności przy ul. Słonecznej 16 E
transport do organizacji partnerskiej
rozładunek w magazynie organizacji

Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena.

Dostawca zobowiązany jest posiadać środek transportu pozwalający jednorazowo bezpiecznie przewieźć min. 3 tony żywności.

Składana oferta musi zawierać:
– nazwę firmy/imię i nazwisko składającego
– adres, NIP oraz REGON
– dane kontaktowe ( telefon, e-mail)
– wycena usługi według stawki frachtowej na w/w trasach
– oświadczenie, że dostawca nie jest powiązany z Bankiem Żywności w Słupsku lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Żywności w Słupsku lub osobami wykonującymi w imieniu Banku Żywności w Słupsku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury rozeznania rynku na realizację usługi transportu żywności.

Oferty należy składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście w siedzibie Banku Żywności w Słupsku przy ul. Słonecznej 16 E lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bz.slupsk@bankizywnosci.pl w terminie do 8 czerwca 2015r.

logo z flaga jpg po pz logo jpg
logo_mpips_2 Logo BA
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności |

Ponad 15 ton – to wynik Wielkanocnej Zbiórki Żywności

W dniach 20-22 marca 2015 roku przeprowadziliśmy Wielkanocną Zbiórkę Żywności. Dzięki ofiarności darczyńców oraz wspaniałej pracy wolontariuszy udało nam się wspólnie zebrać 15 093, 48 kg żywności.
Zebrane produkty zostały przekazane osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem organizacji społecznych i jednostek pomocy społecznej, z którymi Bank Żywności w Słupsku współpracuje.
Wszystkim darczyńcom oraz wolontariuszom bardzo serdecznie dziękujemy! wzz 2015

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności |

Trwa dystrybucja żywności w ramach PO PZ Podprogram 2014. Lista organizacji, które podpisały umowę na realizację Programu.

W miesiącu grudniu 2014 r. do magazynu Banku Żywności w Słupsku trafiła żywność z puli Podprogramu 2014 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) ze źródeł Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Read More

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności |

Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt ” Czas na wolontariat „

IMG_0081Projekt ” Czas na wolontariat „, dofinansowany z PO FIO dobiega końca. Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. ” Wolontariat jako forma aktywności obywatelskiej ” w dniu 16 grudnia 2014 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku. Read More

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności |

Spotkanie informacyjne na temat PO Pomoc Żywnościowa Podprogram 2014

Serdecznie zapraszamy organizacje partnerskie na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji PO Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2014, które odbędzie się 04.12.2014 ( czwartek ) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Hotelu Et Cetera w Słupsku przy ul. Kaszubskiej 18.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności |

Już w ten weekend Świąteczna Zbiórka Żywności!

SZZ2014
Mąka, olej, konserwy, słodycze to produkty rekomendowane podczas Świątecznej Zbiórki Żywności, która odbędzie się w dniach 28-30 listopada w całej Polsce. Read More

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności |

Światowy Dzień Żywności w Słupsku – zdjęcia z happeningu

Ta galeria zawiera 14 zdjęć.

Więcej galerii |

Nie marnuj warzyw i owoców! Zapraszamy na obchody Światowego Dnia Żywności.

sdz2014
Bank Żywności w Słupsku zaprasza na obchody Światowego Dnia Żywności 16 października 2014r.
Plan obchodów:
12.00 – zbiórka uczestników przy Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6.
12.00- 12.10 – przemówienia zaproszonych gości.
12.10 – 12.40 – kolorowy przemarsz ulicą Wojska Polskiego oraz powrót pod SCOPIES
12.40 – 12.50 – happening w wykonaniu wolontariuszy Banku Żywności.
12.50 – 13-10 – degustacja potraw przygotowanych zgodnie z ideą niemarnowania warzyw przez kucharza – nauczyciela i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku.
13.10 – zakończenie happeningu.
20.30 – projekcja filmu ” Nakarmimy Świat” na temat produkcji żywności we współczesnej Europie, w klubokawiarni Domówka przy ul. Tuwima 17 w Słupsku.
Serdecznie zapraszamy!

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności |