Nasi wolontariusze wspierają akcję wydawania żywności dla potrzebujących z terenu miasta Słupska

W dniach 30.07 – 03.08.2012 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Słupsku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku przeprowadziło akcję wydawania żywności ,otrzymanej z Banku Żywności w Słupsku dla osób potrzebujących z terenu miasta Słupska.

Aby usprawnić proces wydawania do akcji zostali włączeni również wolontariusze stali Banku Żywności w Słupsku – członkowie i członkinie nowo powstałego zespołu, w ramach realizowanego przez Bank projektu „ RAZEM W WALCE Z GŁODEM ”, współfinansowanego ze środków PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Praca w punkcie wydawania żywności ma na celu umożliwienie im zdobycia praktycznego doświadczenia w prowadzeniu akcji pomocy żywnościowej.

Read More

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Działania |

Szkolenie i integracja zespołu wolontariackiego w Bytowie – zdjęcia ze szkolenia

Ta galeria zawiera 10 zdjęć.

Więcej galerii |

Szkolenie i integracja zespołu wolontariackiego w Bytowie

W dniach 25 – 27.07.2012 w Bytowie zorganizowaliśmy dla nowo powstałej 20 –
osobowej grupy wolontariuszy stałych warsztaty szkoleniowo – integracyjne. Odbyły się
one w ramach realizowanego przez nas projektu „ RAZEM W WALCE Z GŁODEM ”,
współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w
ramach PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Do udziału w projekcie zgłosiło się kilka osób, które już wcześniej miały okazję
współpracować z nami akcyjnie, a także udało nam się pozyskać zupełnie nowe osoby.
Zgłosiły się one po przeczytaniu ogłoszeń o naborze wolontariuszy a także po obejrzeniu
czy wysłuchaniu w mediach relacji z konferencji inaugurującej projekt, która odbyła się 29
czerwca w Słupsku. Read More

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Działania |

O idei i działach Banków Żywności w słupskim Ratuszu – zdjęcia z konferencji

Ta galeria zawiera 10 zdjęć.

Więcej galerii |

O idei i działach Banków Żywności w słupskim Ratuszu

W dniu 29 czerwca 2012 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słupsku odbyła się konferencja inaugurująca realizacje projektu „ RAZEM W WALCE Z GŁODEM ”, współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W konferencji udział wzięli Krzysztof Sikorski – Z-ca Prezydenta Słupska, Sławomir Ziemianowicz – Starosta Słupski , Marek Borowski – Prezes Federacji Polskich Banków Żywności w Warszawie, Leszek Golasiński – Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Gdyni, Mariusz Kajewski – Prezes Zarządu Banku Żywności w Słupsku , Lidia Hanczaruk – Dyrektor Banku Żywności w Słupsku, a także przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych i lokalnych mediów. Read More

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Działania |