Podsumowanie realizacji PO PZ Podprogram 2014

Informujemy, ze w wyniku realizacji PO PŻ Podprogram 2014 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) ze źródeł Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), wydaliśmy łącznie 104 298 kg żywności 14290 paczek .

Wsparciem zostało objętych 10223 osób, w tym 5087 kobiet i 5136 mężczyzn. W ramach Podprogramu 2014 dystrybuowane były następujące produkty żywnościowe:
– makaron świderki
– mleko UHT
– mielonka wieprzowa
– cukier biały
– olej rzepakowy
Ponadto w ramach Programu były prowadzone działania towarzyszące dla beneficjentów pomocy żywnościowej.

Kategoria: Aktualności