19.09.2017

Aktualna lista organizacji dystrybuujących żywność w ramach POPŻ Podprogram 2017

Informujemy,że na podstawie zawartej z nami umowy dystrybucją żywności w ramach POPŻ Podprogram 2017 zajmują się następujące organizacje:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach ( miasto i gmina Kępice ) ul.Niepodległości 6, 77-230 Kępice; Telefon: 59 857-63-59
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy ( gmina Kobylnica ) ul.Wodna 20/3, 76-251 Kobylnica; Telefon: 59 842-96-16, 59 842-99-75
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach ( gmina Główczyce ) ul.Słupska 21, 76-220 Główczyce; Telefon: 59 811-60-15
4. Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta Koło Słupskie ( miasto Słupsk – osoby bezdomne ) ul.Leśna 6, 76-200 Słupsk; Telefon: 59 842-94-45
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach ( gmina Kołczygłowy ) ul.Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy; Telefon: 59 821-39-06
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie ( gmina Trzebielino ) ul.Wiejska 15, 77-235 Trzebielino; Telefon: 59 858-02-55
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy ( gmina Damnica ) ul.Górna 8, 76-231 Damnica; Telefon: 59 811-32-48
8. Stowarzyszenie „Pomocy Bene – Vita” w Ustce ( gmina Ustka ) ul.Dunina 24, 76-270 Ustka; Telefon: 59 814-71-97
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej ( gmina Smołdzino ) ul. Mickiewicza 20, 76-213 Gardna Wielka; Telefon:
59 811-72-74, 811-72-76
10. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Barwy Rokit w Rokitach ( gmina Czarna Dąbrówka ) Rokity 69, 77-123 Rokity; Telefon: 661-703-920
11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku ( gmina Słupsk ) ul. Sportowa 9a, 76-200 Słupsk; Telefon: 59 840-16-82
12. Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku ( miasto Słupsk ) ul. Jaracza 9, 76 – 200 Słupsk; Telefon: 59 840-20-15;
13. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej ( gmina Dębnica Kaszubska ) ul.Zjednoczenia 26, 76-248 Dębnica Kaszubska; Telefon: 59 813 15 64

Jednocześnie informujemy, że dystrybucja artykułów żywnościowych w ramach PO PŻ Podprogram 2017 będzie odbywała się do 20 czerwca 2018 r.