13.04.2018

Harmonogram działań towarzyszących realizowanych w ramach POPŻ Podprogram 2017 na miesiąc kwiecień 2018

Informujemy, że w miesiącu kwietniu 2018 r. działania towarzyszące w ramach POPŻ Podprogram 2017, prowadzone są według następującego harmonogramu:

– 16.04.2018 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – świetlica w Charnowie
– 16.04.2018 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty kulinarne- świetlica w Charnowie
– 18.04.2018 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – Schronisko im. św. Brata Alberta
– 18.04.2018 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty kulinarne – Schronisko im. św. Brata Alberta
– 19.04.2018 w godz. 09.00 – 11.30 – warsztaty ekonomiczne z programem niemarnowania żywności – Biblioteka w Trzebielinie
– 19.04.2018 w godz. 09.00 – 12.00 – warsztaty kulinarne – świetlica w Jezierzycach
– 20.04.2018 w godz. 09.00 – 12.00 – warsztaty kulinarne – CIS w Ustce
– 20.04.2018 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku
– 20.04.2018 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty kulinarne – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku
– 23.04.2018 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – Schronisko im. św. Brata Alberta
– 23.04.2018 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty kulinarne – Schronisko im. św. Brata Alberta
– 23.04.2018 w godz. 09.00 – 11.30 – warsztaty ekonomiczne z programem niemarnowania żywności – Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach
– 25.04.2018 w godz. 09.00 – 11.30 – warsztaty ekonomiczne z programem niemarnowania żywności – Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej Dąbrówce
– 25.04.2018 w godz. 10.00 – 13.00 – warsztaty dietetyczne z programem niemarnowania żywności – SCOPiES w Słupsku
– 27.04.2018 w godz. 09.00 – 11.30 – warsztaty ekonomiczne z programem niemarnowania żywności – Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach

Do udziału w w/w zajęciach uprawniona jest każda osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2017