8.03.2018

Harmonogram działań towarzyszących realizowanych w ramach POPŻ Podprogram 2017 na miesiąc marzec 2018

Informujemy, że w miesiącu marcu 2018 r. działania towarzyszące w ramach POPŻ Podprogram 2017, prowadzone są według następującego harmonogramu:

– 12.03.2018 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – świetlica w Sycewicach
– 12.03.2018 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty kulinarne- świetlica w Sycewicach
– 15.03.2018 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej Dąbrówce
– 15.03.2018 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty kulinarne – Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej Dąbrówce
– 15.03.2018 w godz. 09.00 – 12.00 – warsztaty kulinarne – Biblioteka w Trzebielinie
– 16.03.2018 w godz. 09.00 – 12.00 – warsztaty kulinarne – Bank Żywności w Słupsku
– 19.03.2018 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – świetlica w Objeździe
– 19.03.2018 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty kulinarne – świetlica w Objeździe
– 21.03.2018 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach
– 21.03.2018 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty kulinarne – Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach
– 22.03.2018 w godz. 09.00 – 12.00 – warsztaty kulinarne – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie
– 26.03.2018 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach
– 26.03.2018 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty kulinarne – Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach
– 28.03.2018 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – świetlica w Żelazie
– 28.03.2018 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty kulinarne – świetlica w Żelazie

Do udziału w w/w zajęciach uprawniona jest każda osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2017