19.09.2017

Harmonogram działań towarzyszących realizowanych w ramach POPŻ Podprogram 2017 na miesiąc wrzesień 2017

Informujemy, że w miesiącu wrześniu 2017 r. działania towarzyszące w ramach POPŻ Podprogram 2017, prowadzone są według następującego harmonogramu:

– 14.09.2017 w godz. 09.00 – 11.30 – warsztaty kulinarne – Bank Żywności w Słupsku
– 15.09.2017 w godz. 09.00 – 11.30 – warsztaty kulinarne – Gminne Centrum Kultury w Czarnej Dąbrówce
– 20.09.2017 w godz. 09.00 – 11.30 – warsztaty kulinarne – Schronisko dla Mężczyzn-Słupsk
– 22.09.2017 w godz. 09.00 – 11.30 – warsztaty kulinarne – Gminne Centrum Kultury w Czarnej Dąbrówce
– 26.09.2017 w godz. 09.00 – 11.30 – warsztaty kulinarne – Biblioteka w Trzebielinie
– 27.09.2017 w godz. 09.00 – 11.30 – warsztaty kulinarne – Schronisko dla Mężczyzn-Słupsk
– 28.09.2017 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – GOK w Kołczygłowach
– 28.09.2017 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty o niemarnowaniu żywności – GOK w Kołczygłowach
– 28.09.2017 w godz. 09.00 – 11.30 – warsztaty kulinarne – Bank Żywności w Słupsku

Do udziału w w/w zajęciach uprawniona jest każda osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2017