7.06.2019

Harmonogram działań towarzyszących realizowanych w ramach POPŻ Podprogram 2018 na miesiąc czerwiec 2019

Informujemy, że w miesiącu czerwcu 2019 r. działania towarzyszące w ramach POPŻ Podprogram 2018, prowadzone są według następującego harmonogramu:

 

– 10.06.2019 w godz. 09.00 – 13.00 – warsztaty kulinarne z elementami niemarnowania żywności – Schronisko dla Mężczyzn im. św. Brata Alberta

– 12.06.2019 w godz. 09.00 – 12.00 -warsztaty ekonomiczne z elementami niemarnowania żywności – Dom Ludowy w Nożynie (gm. Czarna Dąbrówka)

– 13.06.2019 w godz. 09.00 – 12.00 – warsztaty ekonomiczne z elementami niemarnowania żywności – Biblioteka w Trzebielinie

– 18.06.2019 w godz. 09.00 – 12.00 – warsztaty ekonomiczne z elementami niemarnowania żywności – Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Słupsku ul. Jaracza 9

– 24.06.2019 w godz. 09.00 – 12.00 – warsztaty ekonomiczne z elementami niemarnowania żywności – Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach

– 25.06.2019 w godz. 09.00 – 12.00 – warsztaty ekonomiczne z elementami niemarnowania żywności –  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy

– 26.06.2019 w godz. 09.00 – 12.00 – warsztaty ekonomiczne z elementami niemarnowania żywności –  siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardnie Wielkiej

 

Do udziału w w/w zajęciach uprawniona jest każda osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2018