10.05.2019

Harmonogram działań towarzyszących realizowanych w ramach POPŻ Podprogram 2018 na miesiąc maj 2019

Informujemy, że w miesiącu maju 2019 r. działania towarzyszące w ramach POPŻ Podprogram 2018, prowadzone są według następującego harmonogramu:

 

– 13.05.2019 w godz. 09.00 – 12.00 – warsztaty ekonomiczne z elementami niemarnowania żywności – Schronisko dla Mężczyzn im. św. Brata Alberta

– 14.05.2019 w godz. 09.00 – 13.00 -warsztaty dietetyczne i kulinarne – Bank Żywności w Słupsku

– 20.05.2019 w godz. 09.00 – 13.00 – warsztaty dietetyczne i kulinarne – Schronisko dla Mężczyzn im. św. Brata Alberta

– 21.05.2019 w godz. 09.00 – 12.00 – warsztaty ekonomiczne z elementami niemarnowania żywności – Klub Seniora w Wicku

– 24.05.2019 w godz. 09.00 – 12.00 – warsztaty ekonomiczne z elementami niemarnowania żywności – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy

– 27.05.2019 w godz. 09.00 – 12.00 – warsztaty ekonomiczne z elementami niemarnowania żywności – Biblioteka w Kępicach

– 28.05.2019 w godz. 09.00 – 12.00 – warsztaty ekonomiczne z elementami niemarnowania żywności – lokal przy ul. Jaracza 28

 

Do udziału w w/w zajęciach uprawniona jest każda osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2018