5.06.2020

Harmonogram działań towarzyszących realizowanych w ramach POPŻ Podprogram 2019 na miesiąc czerwiec 2020

Harmonogram działań towarzyszących realizowanych w ramach POPŻ Podprogram 2019 na miesiąc czerwiec 2020

Informujemy, że w miesiącu czerwcu 2020 r. działania towarzyszące w ramach POPŻ Podprogram 2019, prowadzone są według następującego harmonogramu:

– 15.06.2020 r. w godz. 09:00 – 11:00 – warsztat kulinarny z elementami niemarnowania żywności  – Gminne Centrum Kultury w Czarnej Dąbrówce,

– 15.06.2020 r. w godz. 11:00 – 13:00 – warsztat dietetyczny – Gminne Centrum Kultury w Czarnej Dąbrówce,

– 17.06.2020 r. w godz. 09:00 – 11:00 – warsztat kulinarny z elementami niemarnowania żywności – Biblioteka w Trzebielinie,

– 17.06.2020 r. w godz. 11:00 – 13:00 – warsztat dietetyczny –Biblioteka w Trzebielinie,

– 22.06.2020 r. w godz. 9:00 – 11:00 – warsztat kulinarny z elementami niemarnowania żywności – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie,

– 22.06.2020 r. w godz. 11:00 – 13:00 – warsztat dietetyczny – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie,

– 23.06.2020 r. w godz. 9:00 – 11:00 – warsztat kulinarny z elementami niemarnowania żywności – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku,

– 23.06.2020 r. w godz. 11:00 – 13:00 – warsztat dietetyczny – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku,

– 30.06.2020 r. w godz. 9:00 – 11:00 – warsztat kulinarny z elementami niemarnowania żywności  – Klub S eniora w Cewicach,

– 30.06.2020 r. w godz. 11:00 – 13:00 – warsztat dietetyczny – Klub Seniora w Cewicach,

Do udziału w w/w zajęciach uprawniona jest każda osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2019