30.07.2020

Harmonogram działań towarzyszących realizowanych w ramach POPŻ Podprogram 2019 na miesiąc sierpień 2020

Harmonogram działań towarzyszących realizowanych w ramach POPŻ Podprogram 2019 na miesiąc sierpień 2020

Informujemy, że w miesiącu czerwcu 2020 r. działania towarzyszące w ramach POPŻ Podprogram 2019, prowadzone są według następującego harmonogramu:

– 03.08.2020 r. w godz. 09:00 – 11:00 – warsztat kulinarny z elementami niemarnowania żywności – Bank Żywności w Słupsku,

– 03.08.2020 r. w godz. 11:00 – 13:00 – warsztat dietetyczny – Bank Żywności w Słupsku ,

– 05.08.2020 r. w godz. 09:00 – 11:00 – warsztat ekonomiczny–  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie,

– 10.08.2020 r. w godz. 09:00 – 11:00 – warsztat dietetyczny – Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej Dąbrówce,

– 10.08.2020 r. w godz. 11:00 – 13:00 – warsztat kulinarny z elementami niemarnowania żywności – Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej Dąbrówce,

– 11.08.2020 r. w godz. 9:00 – 11:00 – warsztat kulinarny z elementami niemarnowania żywności – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku,

– 11.08.2020 r. w godz. 11:00 – 13:00 – warsztat dietetyczny – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku,

– 19.08.2020 r. w godz. 9:00 – 11:00 – warsztat kulinarny z elementami niemarnowania żywności – Świetlica w Objeździe,

– 19.08.2020 r. w godz. 11:00 – 13:00 – warsztat dietetyczny – Świetlica w Objeździe,

– 31.08.2020 r. w godz. 09:00 – 12:00 – warsztat ekonomiczny z elementami niemarnowania – Gminny Ośrodek Kultury w Wicku,

Do udziału w w/w zajęciach uprawniona jest każda osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2019.