24.01.2020

Harmonogram działań towarzyszących realizowanych w ramach POPŻ Podprogram 2019 na miesiąc styczeń 2020

Informujemy, że w miesiącu styczniu 2020 r. działania towarzyszące w ramach POPŻ Podprogram 2019, prowadzone są według następującego harmonogramu:

 

– 27.01.2020 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztat kulinarny z elementami niemarnowania żywności  – Schronisko dla Mężczyzn im. św. Brata Alberta
– 27.01.2020 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztat dietetyczny – Schronisko dla Mężczyzn im. św. Brata Alberta

– 28.01.2020 w godz. 09.00 – 11.00 -warsztat kulinarny z elementami niemarnowania żywności – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku

– 28.01.2020 w godz. 11.00 – 13.00 -warsztat dietetyczny – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku

– 29.01.2020 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztat kulinarny z elementami niemarnowania żywności – Gminne Centrum Kultury w Czarnej Dąbrówce

– 29.01.2020 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztat dietetyczny – Gminne Centrum Kultury w Czarnej Dąbrówce

– 30.01.2020 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztat  kulinarny z elementami niemarnowania żywności  – Biblioteka w Trzebielinie

– 30.01.2020 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztat dietetyczny  – Biblioteka w Trzebielinie

– 31.01.2020 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztat kulinarny z elementami niemarnowania żywności – Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach

– 31.01.2020 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztat dietetyczny – Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach

 

Do udziału w w/w zajęciach uprawniona jest każda osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2019