30.03.2022

Harmonogram działań towarzyszących realizowanych w ramach POPŻ Podprogram 2021 na miesiąc kwiecień 2022 r.

Informujemy, że w miesiącu kwietniu 2022 r. działania towarzyszące w ramach POPŻ Podprogram 2021, prowadzone są według następującego harmonogramu:

 

– 04.04.2022 r. w godz. 9:00 – 11:00 – warsztaty kulinarne  – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Choczewie ( gmina Choczewo ),

– 04.04.2022 r. w godz. 11:00 – 13:00 – warsztaty dietetyczne – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Choczewie ( gmina Choczewo ),

– 04.04.2022 r. w godz. 13:00 – 15:00 – warsztaty ekonomiczne  – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Choczewie ( gmina Choczewo ),

– 08.04.2022 r. w godz. 9:00 – 11:00 – warsztaty kulinarne  – Klub Seniora w Cewicach ( gmina Cewice ),

– 08.04.2022 r. w godz. 11:00 – 13:00 – warsztaty dietetyczne – Klub Seniora w Cewicach ( gmina Cewice ),

– 08.04.2022 r. w godz. 13:00 – 15:00 – warsztaty ekonomiczne  – Klub Seniora w Cewicach ( gmina Cewice ),

– 11.04.2022 r. w godz. 09:00 – 11:00 – warsztaty dietetyczne – Gminny Ośrodek Kultury w Wicku ( gmina Wicko ),

– 11.04.2022 r. w godz. 11:00 – 13:00 – warsztaty ekonomiczne  – Gminny Ośrodek Kultury w Wicku ( gmina Wicko ),

– 19.04.2022 r. w godz. 9:00 – 11:00 – warsztaty kulinarne  – Świetlica  w Objeździe ( gmina Ustka ),

– 19.04.2022 r. w godz. 11:00 – 13:00 – warsztaty dietetyczne – Świetlica  w Objeździe ( gmina Ustka ),

– 20.04.2022 r. w godz. 09:00 – 11:00 – warsztat kulinarny  – Bank Żywności w Słupsku ( Miasto Słupsk ),

– 20.04.2022 r. w godz. 11:00 – 13:00 –  warsztat dietetyczny – Bank Żywności w Słupsku ( Miasto Słupsk ) ,

–20.04.2022 r. w godz. 13:00 – 15:00 –  warsztat ekonomiczny – Bank Żywności w Słupsku ( Miasto Słupsk ) ,

– 25.04.2022 r. w godz. 09:00 – 11:00 – warsztat kulinarny  – Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy ( gmina Damnica ),

–25.04.2022 r. w godz. 11:00 – 13:00 –  warsztat dietetyczny – Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy ( gmina Damnica ),

 

Do udziału w w/w zajęciach uprawniona jest każda osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2021