11.07.2022

Harmonogram działań towarzyszących realizowanych w ramach POPŻ Podprogram 2021 na miesiąc lipiec 2022 r.

Informujemy, że w miesiącu lipcu 2022 r. działania towarzyszące w ramach POPŻ Podprogram 2021, prowadzone są według następującego harmonogramu:

 

– 14.07.2022 r. w godz. 9:00 – 11:00 – warsztaty kulinarne  – świetlica w Objeździe ( gmina Ustka ),

 

Do udziału w w/w zajęciach uprawniona jest każda osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2021