1.10.2021

Ogłoszenie wyniku rozeznania rynku na wykonawcę i dostawcę broszur edukacyjnych

Informujemy, że w wyniku ogłoszonego  w dniu 06.09.2021 r. naboru na firmę wykonawcę i dostawcę 700 szt. broszur w ramach realizowanego POPŻ Podprogram 2020 wpłynęło 15 ofert.

Po rozpatrzeniu ofert Komisja Oceny Ofert wyłoniła wykonawcę usługi:

Digital Media Sp. z o.o. Monika Burdziak w Pile.

Kryteria, które zadecydowały o wyborze:

  • cena za wykonanie usługi,
  • termin realizacji usługi.