12.09.2017

Ogłoszenie wyniku naboru ofert na wynajem środka transportu

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania naboru ofert i zapytań ofertowych w zakresie wynajmu samochodu dostawczego służącego do przewozu żywności w ramach PO PŻ Podprogram 2017, umowę na realizacje usługi zawarto z firmą ENEL Sp. z o.o. w Słupsku.