11.02.2022

Poszukiwana organizacja partnerska do dystrybucji żywności dla mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka

Bank Żywności w Słupsku poszukuje organizacji partnerskiej lokalnej do dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 dla mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka.

Zadanie będzie polegało na cyklicznym wydawaniu żywności dla ok. 1500 osób potrzebujących z terenu gminy Czarna Dąbrówka, w okresie od marca 2022 do października 2022, oraz prowadzeniu wymaganej w tym zakresie dokumentacji.

Organizacja musi spełniać minimalne standardy w zakresie magazynowania i administrowania, określone w Wytycznych Ministra Rodziny, Pracy Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

Przede wszystkim powinna :
– posiadać pomieszczenia magazynowe, umożliwiające przechowywanie
artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta,
– zapewnić monitoring /ochronę za pośrednictwem specjalistycznych firm lub w ramach własnych zasobów i możliwości,
– zapewnić rozładunek i załadunek artykułów spożywczych,
– prowadzić odrębną ewidencję magazynową w formie elektronicznej lub
papierowej,
– posiadać zaplecze techniczne, zapewniające właściwą obsługę programu
m.in. pomieszczenie do obsługi administracyjnej, posiadać telefon i o ile to możliwe komputer.

Nabór trwa do 28 lutego 2022. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Żywności w Słupsku tel. 597220859.