19.01.2021

Poszukiwana Organizacja Partnerska Lokalna do obsługi POPŻ Podprogram 2020

Bank Żywności w Słupsku poszukuje organizacji partnerskiej lokalnej do dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 dla mieszkańców Słupska
Zadanie będzie polegało na cyklicznym wydawaniu żywności dla ok. 1800 osób potrzebujących z terenu miasta Słupska, w okresie od września 2019 do czerwca 2020, oraz prowadzeniu wymaganej w tym zakresie dokumentacji.
Organizacja musi spełniać minimalne standardy w zakresie magazynowania i administrowania, określone w Wytycznych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przede wszystkim powinna :
– posiadać pomieszczenia magazynowe, umożliwiające przechowywanie artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta,
– zapewnić monitoring /ochronę za pośrednictwem specjalistycznych firm lub w ramach własnych zasobów i możliwości,
– zapewnić rozładunek i załadunek artykułów spożywczych,
– prowadzić odrębną ewidencję magazynową w formie elektronicznej lub papierowej,
– posiadać zaplecze techniczne, zapewniające właściwą obsługę programu m.in. pomieszczenie do obsługi administracyjnej, posiadać telefon i o ile to możliwe komputer.
Nabór trwa do 29 stycznia 2021. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Żywności w Słupsku tel. 597220859.