31.01.2022

Trwa nabór organizacji partnerskich lokalnych w ramach POPŻ Podprogram 2021

W ramach realizacji Programu Operacyjnego 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, prowadzimy nabór organizacji partnerskich lokalnych do dystrybucji żywności w regionie słupskim.

W związku z powyższym zapraszamy organizacje, które wspierają osoby potrzebujące do zapoznania się z wytycznymi realizacji w/w Programu, określającymi wymagania dla biorących w nim udział organizacji. W przypadku zainteresowania współpracą zachęcamy do kontaktu z naszym biurem tel. 59 722 08 59.

W załączeniu publikujemy wniosek weryfikujący, który każda zainteresowana udziałem w programie organizacja powinna złożyć w naszym biurze.
Rekrutacja trwa do 8 lutego 2022. Po tym okresie na podstawie złożonych wniosków oraz w oparciu o możliwości Banku Żywności w Słupsku zostanie podjęta decyzja o tym czy organizacja zostanie zakwalifikowana do udziału w Programie.

Lista organizacji partnerskich, z którymi zostanie zawarta umowa na dystrybucję żywności i realizację działań towarzyszących zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej do 15 lutego 2022.

1105_Wytyczne_2021

13122021_Zmiana_Wytycznych_[kryterium_dochodowe]

2501-zmiana_Wytycznych_IZ_PP2021

POPŻ21_Wniosek Weryfikacyjny OPL