31.03.2022

Uwaga! Zmiana miejsca przeprowadzenia działań towarzyszących realizowanych w ramach POPŻ Podprogram 2021 na miesiąc kwiecień 2022

Informujemy, że ulega zmianie miejsce przeprowadzenia warsztatów w miesiącu kwietniu 2022 r. w gminie Choczewo.

Było:

– 04.04.2022 r. w godz. 9:00 – 15:00 – warsztaty kulinarne, dietetyczne, ekonomiczne  – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Choczewie ( gmina Choczewo ),

jest:

– 04.04.2022 r. w godz. 9:00 – 15:00 – warsztaty kulinarne, dietetyczne, ekonomiczne  – Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka im. Stefana Żeromskiego      w Choczewie ( gmina Choczewo ),

 

Do udziału w w/w zajęciach uprawniona jest każda osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2021