Raport z badań ankietowych, przeprowadzonych podczas akcji wydawania żywności w m-cu wrześniu 2012 r. dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Działanie zrealizowano jako element projektu RAZEM W WALCE GŁODEM, współfinansowanego ze środków PO FIO.

Ogólna liczba osób, które wypełniły ankietę: 1348
1. Czy wykorzystuje Pan/Pani asortyment otrzymany z Banku Żywności w przygotowaniu posiłku w domu?
o Tak – 92 %
o Nie – 8 %

2. Jakich produktów najczęściej brakuje w Państwa gospodarstwie domowym?
o Mięso – 71,84 %
o Wędliny – 66,67
o Owoce – 55,46 %
o Warzywa – 39,08 %
o Nabiał – 51,72 %
o Pieczywo – 29,31 %

3. Jakie produkty najczęściej są marnowane w Państwa gospodarstwie domowym?
o Mięso – 5,17%
o Wędliny – 4,6 %
o Owoce – 8,05 %
o Warzywa – 10,34 %
o Nabiał – 12,36 %
o Pieczywo – 22,99 %

4. Jak często w Pana/Pani gospodarstwie domowym spożywane są owoce?
o Codziennie – 31,61 %
o Co drugi – trzeci dzień – 17, 53 %
o Raz w tygodniu – 22,4 %
o Rzadziej niż raz w tygodniu – 22,12 %
o Wcale – 4,6 %

5. Jak często w Pana/Pani gospodarstwie domowym spożywa się mięso i wędliny?
o Codziennie – 23,28 %
o Co drugi – trzeci dzień – 30,17 %
o Raz w tygodniu – 23,85 %
o Rzadziej niż raz w tygodniu – 19,54 %
o Wcale – 2,01

6. Czy w Pana/Pani rodzinie są dzieci
Nie – 37,64 %
Tak, jedno – 25,29 %
Tak, dwoje i więcej – 37,07

Kategoria: Badania i raporty