Szkolenie i integracja zespołu wolontariackiego w Bytowie

W dniach 25 – 27.07.2012 w Bytowie zorganizowaliśmy dla nowo powstałej 20 –
osobowej grupy wolontariuszy stałych warsztaty szkoleniowo – integracyjne. Odbyły się
one w ramach realizowanego przez nas projektu „ RAZEM W WALCE Z GŁODEM ”,
współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w
ramach PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Do udziału w projekcie zgłosiło się kilka osób, które już wcześniej miały okazję
współpracować z nami akcyjnie, a także udało nam się pozyskać zupełnie nowe osoby.
Zgłosiły się one po przeczytaniu ogłoszeń o naborze wolontariuszy a także po obejrzeniu
czy wysłuchaniu w mediach relacji z konferencji inaugurującej projekt, która odbyła się 29
czerwca w Słupsku.

Celem szkolenia było podniesienie wiedzy i umiejętności wolontariuszy w zakresie formalno
–prawnych uwarunkowań wolontariatu, funkcjonowania zespołu i współpracy w nim oraz
rozwinięcie umiejętności interpersonalnych, ułatwiających pracę w trudnym otoczeniu ze
względu na warunki kryzysowe ( budowany w ramach projektu zespół na być przygotowany do niesienia pomocy humanitarnej również w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych ) a także integracja grupy.

Zgodnie z założeniami projektu 50 procent grupy czy 10 osób, to osoby w wieku 50 +.
Pozostali to uczniowie, studenci a także młode osoby aktywne i nieaktywne zawodowo.
To niezwykłe jak bardzo te osoby mimo różnic pokoleniowych potrafiły nawiązać ze sobą
koleżeńskie relacje, partnersko i efektywnie ze sobą współpracować a przy tym również
świetnie się bawić! Szkolenie było również znaczącym wydarzeniem dla samych uczestników. Jakwynika z ich relacji wynieśli z niego bardzo dużą wiedzę, do wykorzystania we wspólnych działaniachjako wolontariusze Banku Żywności w Słupsku, jak również w sytuacjach z życia osobistego każdego z nich.

Przed wolontariuszami kolejne szkolenie w sierpniu z zakresu działania na terenach dotkniętych powodzią lub inną klęską żywiołową, które przeprowadzą przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej.

Kategoria: Aktualności, Działania