Szkolenie koordynatorów akcji humanitarnej

W ramach realizacji projektu „ RAZEM W WALCE Z GŁODEM ”, współfinansowanego ze środków PO FIO, w dniu 31 października 2012 zespół pracowników Banku Żywności w Słupsku przeszedł szkolenie z zakresu koordynacji akcji humanitarnej w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. Szkolenie poprowadziła przedstawicielka słupskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża Janina Dzioba. Podczas szkolenia jego uczestnicy mogli także zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi pomocy humanitarnej oraz prawem regulującym ten tryb postepowania. Zostały również omówione zasady współpracy pomiędzy Bankiem Żywności w Słupsku a Polskim Czerwonym Krzyżem w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.

Kategoria: Aktualności, Działania