Zarządzanie kryzysowe w Bankach Żywności – szkolenie kadry

24 sierpnia 2012 w Banku Żywności w Słupsku odbyło się szkolenie pracowników Banku z zakresu procedur zarządzania kryzysowego, przyjętych dla Banków Żywności przez Federację Polskich Banków Żywności . Zostało ono zorganizowane jako jedno z działań projektu „ Razem w walce z głodem ”, współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO FIO.

Szkolenie poprowadziła Monika Archicińska z Federacji Polskich Banków Żywności w Warszawie. Podczas szkolenia zostały szczegółowo procedury działania Banków Żywności w sytuacjach kryzysowych. Zostały również warsztatowo wypracowane Procedury Zarządzania Kryzysowego dla Banku Żywności w Słupsku.

Kategoria: Działania