11.12.2019

W Słupsku przy ul. Mickiewicza 48 działa sklep społeczny

Sklep społeczny to punkt nieodpłatnej dystrybucji żywności, prowadzony przez Bank Żywności w Słupsku we współpracy z partnerami: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupsku.

Do sklepu społecznego trzy razy w tygodniu trafia pełnowartościowa żywność krótkoterminowa z lokalnych dyskontów, prowadzonych przez sieci handlowe. Działanie to wpisuje się w realizowaną od lat przez Bank Żywności misję ratowania żywności przed zmarnowaniem i przekazywania jej na rzecz osób potrzebujących w regionie.

Pomoc żywnościowa kierowana jest przede wszystkim do osób starszych ( w wieku powyżej 60 lat ), w szczególności samotnych i nie posiadających wsparcia ze strony rodziny.

Aby móc się o nią ubiegać należy w pierwszej kolejności zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej i wypełnić stosowne oświadczenie. Na tej podstawie pracownik socjalny wyda bon punktowy, z który w wyznaczone dni można przyjść do sklepu i zaopatrzyć się w żywność. Produkty nie są sprzedawane. Ich wartość określona jest punktowo.

Regulamin ogólny Sklepu Społecznego

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Żywności w Słupsku pod numerem telefonu: 59 722 08 59.