Bank Żywności w Słupsku

KRS: 0000294636

Jesteś tutaj: Strona główna O nas – ETR

O nas – ETR

Bank Żywności w Słupsku

ul. Słoneczna 16E, 76-200 Słupsk
Telefon: 669 800 960
NIP: 839 30 48 308
KRS: 0000294636
E-mail: bz.slupsk@bankizywnosci.pl
Dyrektor biura: Lidia Domaros

Bank Żywności w Słupsku to organizacja pozarządowa, która pomaga przeciwdziałać marnowaniu żywności. Naszym głównym celem jest pozyskiwanie, przechowywanie i nieodpłatne przekazywanie żywności osobom najuboższym, we współpracy głównie z organizacjami pozarządowymi. Ponadto, aktywnie angażujemy się w edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowego odżywiania, promowania postaw zachęcających do niemarnowania żywności oraz aktywizacji społecznej i zawodowej.

Funkcje banków żywności:

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • Budowanie współpracy z producentami i dystrybutorami żywności.
  • Realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, obejmującego nie tylko pomoc żywieniową, ale także warsztaty niemarnowania żywności, kulinarno-dietetyczne i ekonomiczne.
  • Świąteczne zbiórki żywności przed świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia, podczas których nasi wolontariusze zbierają żywność na rzecz osób najbardziej potrzebujących.
  • Prowadzenie kampanii edukacyjnych, takich jak Strajk Żywności, mających na celu uświadamianie społeczeństwa na temat problematyki marnowania żywności i niedożywienia.

Funkcje banków żywności:

  • Społeczna: Pobudzamy wrażliwość społeczną, budujemy więzy solidarności z najuboższymi, dostarczając bezpłatną żywność organizacjom charytatywnym oraz placówkom pomocy społecznej.
  • Ekonomiczna: Nawiązujemy partnerstwo z producentami i dystrybutorami żywności, zmniejszając ich straty ekonomiczne związane z utylizacją i transportem, co ułatwia darczyńcom pomoc potrzebującym.
  • Edukacyjna: Popularyzujemy postawy przeciwdziałające marnotrawstwu żywności i prowadzimy szkolenia dla partnerów, administracji publicznej, biznesu oraz wolontariuszy.
  • Ekologiczna: Działamy prewencyjnie i promujemy zagospodarowywanie żywności, unikając konieczności utylizacji i minimalizując wpływ na środowisko.

Wierzymy, że nasza działalność przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społecznego, ekonomicznego i ekologicznego. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod podanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

Informacje dodatkowe: Pracownicy Banku Żywności w Słupsku nie znają języka migowego. Dodatkowo, informujemy, że budynek jest jednopiętrowy, nie posiada stopni ani schodów.

Wejście do budynku Banku Żywności w Slupsku
Wejście do budynku Banku Żywności w Słupsku
Wejście do biura Banku Żywności w Słupsku
Wejście do biura Banku Żywności w Słupsku
Logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Przebudowa strony została sfinansowana ze środków otrzymanych od Województwa Pomorskiego, w ramach realizacji zadania publicznego
"O krok dalej - dalszy rozwój sieci dystrybucji żywności i wsparcia osób potrzebujących".