Bank Żywności w Słupsku

KRS: 0000294636

Jesteś tutaj: Strona główna Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Bank Żywności w Słupsku, z siedzibą w Słupsku Słoneczna 16 E, 76-200 Słupsk (dalej: ADMINISTRATOR). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres : ul. Słoneczna 16 E, 76-200 Słupsk lub pocztą elektroniczną pod adresem: bz.slupsk@bankizywnosci.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Magdalenę Szwech, z którą można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz
  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art.6.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem.
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Przebudowa strony została sfinansowana ze środków otrzymanych od Województwa Pomorskiego, w ramach realizacji zadania publicznego
"O krok dalej - dalszy rozwój sieci dystrybucji żywności i wsparcia osób potrzebujących".