Bank Żywności w Słupsku

KRS: 0000294636

Jesteś tutaj: Strona główna O nas

O nas

Bank Żywności w Słupsku to organizacja pozarządowa, naszym głównym celem jest zapobieganie marnotrawieniu żywności, jej pozyskiwanie oraz nieodpłatne przekazywanie na rzecz osób najuboższych za pośrednictwem głównie organizacji pozarządowych. Zajmujemy się także edukacją z zakresie prawidłowego odżywania, promowania postaw zachęcających do niemarnowania żywności oraz aktywizujemy społecznie i zawodowo.

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • Budowanie współpracy z producentami i dystrybutorami żywności.
  • Realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach Programu oprócz pomocy żywieniowej Beneficjenci nieodpłatnie korzystają również z warsztatów niemarnowania żywności, kulinarnych, dietetycznych i ekonomicznych.
  • Świąteczne zbiórki żywności. Organizowane w punktach handlowych przed świętami Wielkanocy oraz Bożego Narodzenia. W tym czasie nasi wolontariusze zbierają żywność na rzecz osób najbardziej potrzebujących.
  • Kampanie społeczne i edukacyjne. Prowadzimy kampanie społeczne uświadamiające społeczeństwu problematykę marnowania żywności oraz niedożywienia. Należą do nich takie akcje jak: Strajk Żywności, warsztaty i prelekcje w szkołach.

Funkcje banków żywności

Banki żywności działające na styku biznesu i pomocy społecznej naturalnie spełniają pewne zadania wykraczając poza czystą dobroczynność. Są to funkcje:

  • społeczna – polega na pobudzeniu wrażliwości społecznej, budowaniu więzów solidaryzmu z najuboższymi, w szczególności z osobami niedożywionymi lub głodnymi. Owocuje prowadzeniem stałego zasilania bezpłatną żywnością organizacji charytatywnych oraz placówek systemu pomocy społecznej.
  • ekonomiczna – polega na partnerstwie z podmiotami rynkowymi (producenci i dystrybutorzy żywności), w celu zmniejszania ich strat ekonomicznych wynikających z kosztów utylizacji, składowania i/lub transportowania. To uproszczenie darczyńcom (firmom) trybu pomocy potrzebującym oraz racjonalizacja procedur występowania do Urzędów Skarbowych w sprawie odpisów od podatku dochodowego i VAT.
  • edukacyjna – polega na popularyzowaniu zachowań przeciwdziałających marnotrawstwu żywności. Na edukowaniu dla misji banków żywności partnerów w postaci administracji publicznej, biznesu oraz beneficjentów. To również systematyczne szkolenie wewnętrzne liderów, specjalistów – trenerów i wolontariuszy.
  • ekologiczna – polega na stałym działaniu prewencyjnym i promocyjnym, w rezultacie którego żywność za pośrednictwem banku żywności w porę w pore zostaje zagospodarowana i trafia do potrzebujących, przez co unika się konieczności jej utylizacji lub co gorsza wyrzucania, a co za tym idzie zanieczyszczania środowiska.
Logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Przebudowa strony została sfinansowana ze środków otrzymanych od Województwa Pomorskiego, w ramach realizacji zadania publicznego
"O krok dalej - dalszy rozwój sieci dystrybucji żywności i wsparcia osób potrzebujących".