14.11.2017

Harmonogram działań towarzyszących realizowanych w ramach POPŻ Podprogram 2017 na miesiąc listopad 2017

Informujemy, że w miesiącu listopadzie 2017 r. działania towarzyszące w ramach POPŻ Podprogram 2017, prowadzone są według następującego harmonogramu:

– 16.11.2017 w godz. 09.00 – 12.00 – warsztaty kulinarne – Schronisko dla Mężczyzn-Słupsk
– 17.11.2017 w godz. 09.00 – 12.00 – warsztaty kulinarne – Bank Żywności w Słupsku
– 20.11.2017 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – GOKiS w Wicku
– 20.11.2017 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty o niemarnowaniu – GOKiS w Wicku
– 23.11.2017 w godz. 09.00 – 12.00 – warsztaty kulinarne – GOKiS w Wicku
– 23.11.2017 w godz. 09.00 – 12.00 – warsztaty kulinarne – Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach
– 24.11.2017 w godz. 09.00 – 12.00 – warsztaty kulinarne – świetlica Barcino
– 29.11.2017 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – świetlica w Gąbinie
– 29.11.2017 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty o niemarnowaniu – świetlica w Gąbinie
– 30.11.2017 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie
– 30.11.2017 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty o niemarnowaniu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie

Do udziału w w/w zajęciach uprawniona jest każda osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2017