8.05.2018

Harmonogram działań towarzyszących realizowanych w ramach POPŻ Podprogram 2017 na miesiąc maj 2018

Informujemy, że w miesiącu maju 2018 r. działania towarzyszące w ramach POPŻ Podprogram 2017, prowadzone są według następującego harmonogramu:

– 09.05.2018 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – biblioteka w Trzebielinie
– 09.05.2018 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty kulinarne – biblioteka w Trzebielinie
– 15.05.2018 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – Schronisko im. św. Brata Alberta
– 15.05.2018 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty kulinarne – Schronisko im. św. Brata Alberta
– 17.05.2018 w godz. 11.00 – 12.00 – warsztaty kulinarne – Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy
– 16.05.2018 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – lokal przy ul. Jaracza 28 w Słupsku
– 16.05.2018 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty dietetyczne – lokal przy ul. Jaracza 28 w Słupsku
– 21.05.2018 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – lokal przy ul. Jaracza 28 w Słupsku
– 21.05.2018 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty dietetyczne – lokal przy ul. Jaracza 28 w Słupsku
– 22.05.2018 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach
– 22.05.2018 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty kulinarne – Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach
– 23.05.2018 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – lokal przy ul. Jaracza 28 w Słupsku
– 23.05.2018 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty dietetyczne – lokal przy ul. Jaracza 28 w Słupsku
– 24.05.2018 w godz. 11.00 – 12.00 – warsztaty kulinarne – Obiekty sportowe w Choczewie
– 24.05.2018 w godz. 09.00 – 11.30 – warsztaty ekonomiczne z programem niemarnowania żywności – lokal przy ul. Jaracza 28 w Słupsku
– 25.05.2018 w godz. 09.00 – 11.30 – warsztaty ekonomiczne z programem niemarnowania żywności – lokal przy ul. Jaracza 28 w Słupsku
– 24.05.2018 w godz. 11.00 – 12.00 – warsztaty kulinarne – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kępicach
– 28.05.2018 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – lokal przy ul. Jaracza 28 w Słupsku
– 28.05.2018 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty dietetyczne – lokal przy ul. Jaracza 28 w Słupsku
– 29.05.2018 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – Schronisko im. św. Brata Alberta
– 29.05.2018 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty kulinarne – Schronisko im. św. Brata Alberta
– 30.05.2018 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – lokal przy ul. Jaracza 28 w Słupsku
– 30.05.2018 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty dietetyczne – lokal przy ul. Jaracza 28 w Słupsku

Do udziału w w/w zajęciach uprawniona jest każda osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2017