4.10.2017

Harmonogram działań towarzyszących realizowanych w ramach POPŻ Podprogram 2017 na miesiąc październik 2017

Informujemy, że w miesiącu październiku 2017 r. działania towarzyszące w ramach POPŻ Podprogram 2017, prowadzone są według następującego harmonogramu:

– 06.10.2017 w godz. 09.00 – 11.30 – warsztaty kulinarne – Bank Żywności w Słupsku
– 12.10.2017 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardnie Wielkiej
– 12.10.2017 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty o niemarnowaniu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardnie Wielkiej
– 24.10.2017 w godz. 09.00 – 12.00 – warsztaty kulinarne – Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach
– 25.10.2017 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnica
– 25.10.2017 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty o niemarnowaniu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnica
– 26.10.2017 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach
– 26.10.2017 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty o niemarnowaniu – Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach
– 26.10.2017 w godz. 09.00 – 11.30 – warsztaty kulinarne – Bank Żywności w Słupsku
– 27.10.2017 w godz. 09.00 – 11.30 – warsztaty kulinarne – Bank Żywności w Słupsku
– 31.10.2017 w godz. 09.00 – 11.00 – warsztaty dietetyczne – Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku
– 31.10.2017 w godz. 11.00 – 13.00 – warsztaty o niemarnowaniu – Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku.

Do udziału w w/w zajęciach uprawniona jest każda osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2017