15.09.2020

Harmonogram działań towarzyszących realizowanych w ramach POPŻ Podprogram 2019 na miesiąc wrzesień 2020

Informujemy, że w miesiącu wrześniu 2020 r. działania towarzyszące w ramach POPŻ Podprogram 2019, prowadzone są według następującego harmonogramu:

– 17.09.2020 r. w godz. 09:00 – 11:00 – warsztat kulinarny z elementami niemarnowania żywności – Bank Żywności w Słupsku,

– 17.09.2020 r. w godz. 11:00 – 13:00 –  warsztat dietetyczny– Bank Żywności w Słupsku ,

– 17.09.2020 r. w godz. 09:00 – 11:00 – warsztat kulinarny z elementami niemarnowania żywności–  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Choczewie,

– 17.09.2020 r. w godz. 11:00 – 13:00 – warsztat dietetyczny – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Choczewie,

– 22.09.2020 r. w godz. 09:00 – 11:00 – warsztat kulinarny z elementami niemarnowania żywności–  Biblioteka w Trzebielinie,

–22.09.2020 r. w godz. 11:00 – 13:00 – warsztat dietetyczny – Biblioteka w Trzebielinie,

– 22.09.2020 r. w godz. 09:00 – 11:00 – warsztat ekonomiczny – Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy

– 23.09.2020 r. w godz. 09:00 – 12:00 – warsztat ekonomiczny z elementami niemarnowania żywności –  Świetlica w Żelazie,

– 28.09.2020 r. w godz. 09:00 – 12:00 – warsztat ekonomiczny z elementami niemarnowania żywności  – budynek po starej szkole w Dębnicy Kaszubskiej

– 29.09.2020 r. w godz. 09:00 – 11:00 – warsztat ekonomiczny –  Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach,

– 29.09.2020 r. w godz. 11:30 – 13:30 – warsztat ekonomiczny  –  Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej Dąbrówce,

Do udziału w w/w zajęciach uprawniona jest każda osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2019.