17.10.2022

Harmonogram działań towarzyszących realizowanych w ramach POPŻ Podprogram 2021 na miesiąc październik 2022 r.

Informujemy, że w miesiącu październiku 2022 r. działania towarzyszące w ramach POPŻ Podprogram 2021, prowadzone są według następującego harmonogramu:

 

– 19.10.2022 r. w godz. 9:00 – 11:00 – warsztaty kulinarne  – Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce ( gmina Czarna Dąbrówka ),

– 19.10.2022 r. w godz. 11:00 – 13:00 – warsztaty ekonomiczne – Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce ( gmina Czarna Dąbrówka ),

 

Do udziału w w/w zajęciach uprawniona jest każda osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2021