Bank Żywności w Słupsku

KRS: 0000294636

Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościPoszukujemy organizacji do dystrybucji żywności w Słupsku!

Poszukujemy organizacji do dystrybucji żywności w Słupsku!

Bank Żywności w Słupsku poszukuje organizacji partnerskiej lokalnej do dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
Podprogram 2021 dla mieszkańców Słupska.
Zadanie będzie polegało na cyklicznym wydawaniu żywności dla ok. 1800 osób potrzebujących z terenu miasta Słupska, w okresie od stycznia 2022 do czerwca 2022, oraz prowadzeniu wymaganej w tym zakresie dokumentacji.
Organizacja musi spełniać minimalne standardy w zakresie magazynowania i
administrowania, określone w Wytycznych Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej. Przede wszystkim powinna :
– posiadać pomieszczenia magazynowe, umożliwiające przechowywanie
artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta,
– zapewnić monitoring /ochronę za pośrednictwem specjalistycznych firm lub w ramach własnych zasobów i możliwości,
– zapewnić rozładunek i załadunek artykułów spożywczych,
– prowadzić odrębną ewidencję magazynową w formie elektronicznej lub
papierowej,
– posiadać zaplecze techniczne, zapewniające właściwą obsługę programu
m.in. pomieszczenie do obsługi administracyjnej, posiadać telefon i o ile to możliwe komputer.

Nabór trwa do 26 października 2021. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Żywności w Słupsku tel. 597220859.

Logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Przebudowa strony została sfinansowana ze środków otrzymanych od Województwa Pomorskiego, w ramach realizacji zadania publicznego
"O krok dalej - dalszy rozwój sieci dystrybucji żywności i wsparcia osób potrzebujących".