Bank Żywności w Słupsku

KRS: 0000294636

Jesteś tutaj: Strona główna POPŻUwaga! Zmiana kryterium dochodowego POPŻ Podprogram 2021 Plus

Uwaga! Zmiana kryterium dochodowego POPŻ Podprogram 2021 Plus

W dniu 15.05.2023r została zatwierdzona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zmiana Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2021 Plus w zakresie kryterium dochodowego, uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ z 220 % na 235 % kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
W związku z powyższym, od 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2021 Plus wynosi:
1823,60 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej
1410,00 zł – w przypadku osoby w rodzinie.
Link do Wytycznych:
Logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Przebudowa strony została sfinansowana ze środków otrzymanych od Województwa Pomorskiego, w ramach realizacji zadania publicznego
"O krok dalej - dalszy rozwój sieci dystrybucji żywności i wsparcia osób potrzebujących".